Samarbejdspartnere

Som UAFHÆNGIG ejendomsmægler vælger vi selv vores samarbejdspartnere og er derfor ikke bundet i forhold til realkreditinstitutter, banker og forsikringsselskaber. Vi holder os løbende opdateret, så vi kan tilbyde de bedste forhold for vores kunder.

DET PRAKTISKE

Mæglerfirma Asger Larsen og de ansatte ejendomsmæglere er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation og Danske Selvstændige Ejendomsmæglere.

Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti på kr. 3.000.000 og stillet garanti på kr. 2.000.000 via HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 KBH Ø.

Ejendomsmæglerne er registreret i ejendomsmæglerregisteret, som styres af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Se www.erhvervsstyrelsen.dk.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.